تبلیغات
پایگاه وبلاگ نویسان نیروهای ارزشی شهرستان تركمن
پایگاه وبلاگ نویسان نیروهای ارزشی شهرستان تركمن

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدباقر خرمشاد» رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ما برای دست یابی به جمهوری اسلامی ایران به عنوان الهام بخش جهان اسلام نیازمند شكل دادن تمدن نوین اسلامی ایرانی هستیم و پس از رساندن جهان به بیداری اسلامی و محقق شدن آن نیازمند تمدن نوین اسلامی هستیم.

وی افزود: با محقق شدن بیداری اسلامی در جهان و حاكمیت پیدا كردن تفكری جدید به نام اسلام كه نگاهی متفاوت با نگاه تك ساحتی و مادی غربی دارد باید تمدن نوین اسلامی شكل گیرد تفكری كه در آن در كنار نگاه مادی نگاه معنوی وجود دارد و نقطه ی مقابل مادی گرایی است و یك مفهوم جدیدی را برای انسان خلق می كند.

خرمشاد در مورد مرحله بعد از بیداری اسلامی اظهار داشت: كشورهای اسلامی در منطقه بعد از بیداری الامی باید در مرحله بعد حاكمیت جدیدی را ارائه كنند و به دنبال آن با تشكیل تمدن نوین اسلامی تفكر بیداری اسلامی را به یك سبك زندگی تبدیل كنند و این بیداری اسلامی فضایی جدید را در این عرصه ایجاد كند.


رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: تمدن نوین اسلام یعنی جهان را به طور صرف مادی نگاه نكردن واهتمام به دنیا و آخرت كه در مقابل تفكر غرب قرار می گیرد و در این نگاه علم، هنر و تقوا متفاوت با تمدن غربی اوج می گیرد و در خلال زمان با همه ی فراز و فرودهای خود در حال شكل گیری است.

وی افزود: در راستای شكل گیری تمدن نوین اسلامی وظیفه ی سازمان این است كه با ارائه ی ترجمانی متناسب با امروز جهان اسلام از هدف آغازین خود كه احیا و گسترش تفكر اسلامی در جهان اسلامی بوده است را بازسازی و بازتولید كنیم و فعالیت های مختلف جمهوری اسلامی ایران را به جهان معرفی كنیم.

خرمشاد اظهار داشت: غرب خواهان به ذلت كشاندن و تحقیر هر اندیشه و تفكری به غیر از خود است و با شكل گیری بیداری اسلامی و فراگیری آن به دلیل دو ساحتی بودن و منطبق بودن بر فطرت انسان در حال گسترش یافتن و فراگیری همه ی جهان است و غربیان در این راستا خواهان نشان دادن جدایی دیناز فضای علمی است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام بیان داشت: وظیفه ی ما معرفی تمدن نوین اسلامی ایرانی در این عرصه است و باید رایزن های ما با خارج شدن از حالت تك بعدی درعرصه های مختلف فعالیت كنند. فعالیت های سازمان به سه دسته ی متداول ابتكاری و بنیادی در این راستا تقسیم شده است تا با طرح برنامه های بنیادین به جوهره ی فعالیت های اساسی شكل معنا داری بدهد.

وی ادامه داد: نمایندگان فرهنگی باید ابتكار عمل داشته باشد و با برقراری ارتباط های مختلف با خارج و داخل فعالیت های مختلف را شكل دهند. درغیر این صورت كارهای ما در این سالمان محو شده و بی اثر خواهد بود.

خرمشاد بیان داشت: ما دیپلماسی عمومی و فرهنگی را به شاخه های مختلف تقسیم كردیم كه دیپلماسی مرجعیت، هیئت علمی، هنرمندان و علم و فناوری را شامل می شود و در مرحله ی بعدی نیز سرمایه های راكد فراوان در سازمان را باید به سرمایه های در حال گردش تبدیل كنیم.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان كرد: همه ی بودجه ی فرهنگی كشور باید در اختیار سازمان قرار داشته باشد و ما تمام فعالیت های فرهنگی را باید به صورت گزینشی و هوشمند منتقل كنیم و با استفاده از  تمام ظرفیت های مجازی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجازی داشته باشیم.

 وی اظهار داشت: ما در حوزه ی سینما باید فیلم ها را دوبله كنیم تا با زبان روز پیاممان را به دنیا منتقل كنیم همچنین در جهت آموزش زبان های خارجی به نیروی انسانی بایستی بیشتر كار شود و معاونت آموزش و پرورش نیز بایستی در جهت ورود مسائل و فعالیت های سازمان به محیط دانشگاهی فعالیت بیشتری انجام دهد.

موضوع مطلب : بیداری اسلامی,
نوشته شده در سه شنبه 22 شهریور 1390 توسط | نظرت شما ()
آخرین مطالب ارسالی